WoodMe støtter Growing Trees Network i Danmark

For hvert solgt ur planter vi et træ i Danmark.

Nye Folkeskove i Danmark er ikke bare godt for klimaet. Plantet over grundvandsmagasiner er de med til at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder til vores planter og dyreliv og ikke mindst nye områder til danskernes friluftsliv.

Værdierne bag koncept Folkeskov er, at alle kan bidrage, alle kan være med til at gøre en forskel og alle kan have en god oplevelse. Det handler om at vi sammen skaber mest mulig værdi for mennesker, dyr og natur.

Nye Folkeskove i Danmark bidrager til:

  • Sikring af rent drikkevand.
  • Mere natur og øget biodiversitet.
  • Skabelse af nye rekreative områder.
  • Oplagring af CO2 og dermed modvirkning af global opvarmning.

Donationer til Growing Trees Network Foundation går til:

  • Klargøring af jord og tilplantning af skovområde (ca. 4.000 træer pr. hektar)
  • Eventuel hegning
  • 2 års etableringspleje, med garanti for at træer der ikke overlever de 2 første leveår, erstattes af nye.

Efter anlæggelse pålægges Folkeskovene fredskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven. Kommunen / Naturstyrelsen står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift.

Skulle der, af hensyn til udviklingen af Danmarks Infrastruktur, ske det, at et areal Folkeskov fældes, er kommuner og stat forpligtet til at plante erstatningsskov andetsteds.

Se alle de aktuelle projekter her

Aktuelle projekter

Vores vision tager udgangspunkt i Verdensmålene

Verdensmål 13 -Klimaindsats

Alle lande i verden kan se de drastiske konsekvenser af klimaforandringer. Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere end 50 procent højere end niveauet i 1990. Endvidere forårsager den globale opvarmning langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu.

Hele idéen om smukke træ ure som symbol på bæredygtighed og det at passe på naturen er, at vi som mennesker giver jorden noget igen og derved bidrager positivt til vores globale CO2 udfordring.

Dét er den grundlæggende tanke bag WoodMe.

Verdensmål 15 – Livet på land

Vores liv er lige så afhængig af jorden som af havet i forhold til vores ernæring og vores levebrød. Planteliv leverer 80 procent af vores kost, og vi er afhængige af landbruget, som en vigtig økonomisk ressource og som middel til udvikling. Skove dækker 30 procent af jordens overflade og er vitale levesteder for millioner af arter, og vigtige kilder til ren luft og vand, samt afgørende for bekæmpelse af klimaforandringer.

WoodMe konceptet er et Dansk fashion statement der skal skabe fokus på behovet for en verden i grøn balance.